اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف

اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف

اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف

اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کردستان- شهرستان سقز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

 فلسفه و مبنای شورای حل اختلاف
صلح وسازش یا کار قضائی؟ در شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف حبس گرائی یا حبس زدایی؟
نقش شوراهای حل اختلاف در احیاء فرهنگ صلح و سازش

نقش شوراهای حل اختلاف در توسعه قضائی
ارتباط محاکم قضائی با شوراهای حل اختلاف
چالش ها و جایگاه شورای حل اختلاف در نظام قضایی کنونی
نقش شوراهای حل اختلاف در امنیت قضائی و عدالت ترمیمی

جایگاه فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف
جایگاه فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف
ضابطین دادگستری و شوراهای حل اختلاف
نقش شوراهای حل اختلاف در جلوگیری از اطاله دادرسی
نقش شوراهای حل اختلاف در جلوگیری از تراکم پرونده ها در مراجع قضائی

حدود صلاحیت ها در شورا های حل اختلاف بر مبنای قانون جدید
حدود صلاحیت ها  در شورا های حل اختلاف بر مبنای قانون جدید

نحوه دادرسی در شوراهای حل اختلاف(قانون مداری یا قانون گریزی)
نحوه دادرسی در شوراهای حل اختلاف(قانون مداری یا قانون گریزی)

 عملکرد شوراهای حل اختلاف
مزایای شوراهای حل اختلاف
معایب شوراهای حل اخلاف

 مراجع شبه قضائی مرتبط با شوراهای حل اختلاف
کمسیونهای مربوط به شهرداری
کمسیون های مربوط به قانون جنگل ها و مراتع(ماده 56)
کمسیون مربوط به امور ثبتی
هیاتهای حل اختلاف مالیاتی