اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)

اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)

No lasting first National Conference

پوستر اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)

اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ تا ۲ اسفند ۱۳۹۵ توسط بنیاد خیریه راهبری آلاء و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


  بنیاد خیریه راهبری آلاء در کنار فعالیت در حوزه‌های مختلف امور خیر، هدف اصلی خود را تولید و ترویج دانش و فرهنگ‌سازی در حوزه امر خیر قرار داده است؛ سعی‌ بر آن است با تولید و به‌کارگیری دانش در حوزه امر خیر، منابع محدود خیریه‌ها و خیرین، عالمانه و بهینه هزینه شود و با فرهنگ‌سازی در این حوزه به جای آن که تنها تعداد معدودی از جامعه عنوان خیّر را به دوش کشند، «هر ایرانی یک نیکوکار» باشد؛ تا بتوان مشکلات و معضلات جامعه را بهتر و کارآتر برطرف نمود.

بنیاد خیریه راهبری آلاء در راستای تولید دانش در حوزه امر خیر قصد دارد اولین همایش ملی خیر ماندگار (بازشناسی و ارزیابی امور خیر در ایران) را در اسفندماه 1395 با همکاری مراکز علمی برگزار نماید.

 

اهداف همایش:

     - تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر
    -  ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی عالمان و اندیشمندان در حوزه امر خیر
    -  زمینه سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر

محورها و زیر محورهای همایش:
 آموزش و امور خیر 

-         وضعیت آموزش در حوزه امور خیر
-         آسیب‎شناسی الگوهای آموزش در امور خیر
-         امور خیر در برنامه‎های درسی آموزش و پرورش رسمی ایران
-         آثار فعالیت‎های آموزشی بر جهت‎گیری‎ها و اقدامات حوزه امور خیر
-         کارایی الگوهای بهره‎گیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه و موقوفات
-         آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران حوزه امور خیر
-         موضوعات برزمین مانده آموزشی در حوزه امور خیر
-         خیریه‎های دانش‎بنیان و دانش مددرسان خیریه و وقف
-         جایگاه امور خیر در آموزش‌های غیر رسمی (خانواده و نهادهای اجتماعی)
-         جایگاه امور خیر در آموزش‌های رسمی (مدرسه‌ای و دانشگاهی)
 
اقتصاد و امور خیر 
-         آسیب‎شناسی اقتصاد امور خیر
-         گردش مالی در حوزه امور خیر در ایران
-         الگوهای سرمایه‎گذاری در حوزه امور خیر
-         موضوعات برزمین‌مانده اقتصادی در حوزه امور خیر
-         بررسی روند درآمدهای خیریه و موقوفات
-         نهادهای اقتصادی و امور خیر
-         کارایی الگوهای مالی جذب مشارکت مردمی در ایران
-         زمینه‎های عمل خیریه‎ها در اقتصاد و اشتغال
-         خیریه و وقف و بازار بورس و اوراق بهادار
-         نقش خیریه در کارآفرینی
-         الگوهای نوین امور خیر
 
 مدیریت و امور خیر

-         بررسی وضیعت سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری در حوزه امور خیر
-         آسیب‎شناسی نظام تقسیم کار ملی و نحوه یکپارچه‎سازی و هماهنگی امور خیر
-         الگوهای جذب مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب 
-         الگوهای مناسب برای شبکه‎سازی و مشارکت همگانی در امور خیر
-         بررسی شیوه‌های پایش و نظارت کارآمد بر نهادها و فعالیت‌های خیریه
-         آینده‎نگری امور خیریه و وقف در ایران 
-         مطالعه تطبیقی الگوهای موفق خیریه و اوقاف در ایران 
-         وضعیت نهادسازی و ارائه الگوهای بهینه امور خیر
-         بررسی شیوه‌های بین‎المللی‎سازی نهادهای خیریه و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور
 
  جامعه و امور خیر

-         وضعیت امور خیر در جامعه ایرانیان
-         آسیب‎شناسی امور خیر در ایران
-         آثار اجتماعی امور خیر در ایران
-         امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی
-         اعتماد اجتماعی به امور خیریه
-         امور خیریه و فعالیت‌های داوطلبانگی و نیکوکاری در ایران
-        گروه‌های قومی، مذهبی و جمعیتی و فعالیت‎های خیریه در ایران
-         زنان و فعالیت‎های خیریه در ایران
-         سالمندان و جوانان و امور خیر در ایران
-         امور خیر در فضای مجازی
-         نقش امور خیر و داوطلبانگی بر فرایندهای اجتماعی
-         نهادهای اجتماعی و فعالیت‎های خیریه در ایران
-         نظریه اجتماعی امور خیریه
-         تحولات اجتماعی نیکوکاری در ایران

 فرهنگ و امور خیر 
-         نقش امور خیر در ارتقاء فرهنگ جامعه
-         نقش فرهنگ در توسعه امور خیر
-         فرهنگ امر خیر در گذشته، حال و آینده
-         مسئولیت دولت‌ها در گسترش فرهنگ امر خیر 
-         سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در گسترش فرهنگ امر خیر 
-         نقش نهادهای مردمی در گسترش فرهنگ امر خیر 
-         نظام ایده‌پردازی برای گسترش فرهنگ امر خیر 
-         نقش فطرت، دین و قوانین در گسترش فرهنگ امر خیر 
-         اقتضائات محیطی و آینده‎نگاری در توسعه فرهنگ امر خیر 
-         بازنمایی امور خیر در ادبیات فارسی، هنر و رسانه

حقوق و فقه و امر خیر 
-         حقوق و فقه امور خیریه و وقف در ایران
-         آسیب‏شناسی حقوق و فقه امور خیریه و وقف 
-         مشکلات قانونی خیریه و اوقاف و موسسات مردم نهاد در ایران
-          موضوعات برزمین‏مانده حقوقی در حوزه امر خیر و وقف در ایران
-         احکام شرعی امور خیریه و وقف
-         قوانین و مقررات حامی فعالیت‏های خیر و وقف
-         نهادهای قانونی حوزه امور خیر در ایران
-         زمینه‎ها و موضوعات نیازمند قانون‎گذاری در حوزه امر خیر و وقف
-     جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران