دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ تا ۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


در ادامه برگزاری موفقیت­ آمیز 9 دوره سمینار مهندسی رودخانه در سال­ های 1369، 1371، 1373، 1375، 1377، 1381، 1385، 1391 با کمال مسرت برگزاری دهمین دوره سمینار بین ­المللی مهندسی رودخانه در روزهای سه ­شنبه 29 دی ماه الی پنج­شنبه 1 بهمن ماه 1394 را که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می­ گردد به اطلاع کلیه متخصصین و علاقه ­مندان می­ رساند. این سمینار با هدف ارتقاء دانش مهندسی رودخانه و فراهم کردن ارتباط نزدیک بین متخصصین و تبادل نظر و مباحثه در زمینه ­های مختلف علم مهندسی رودخانه برگزار می ­گردد.

 

 

محورهای سمینار:

 

محور اول: مرفولوژی، رسوب و فرسایش رودخانه­ ها

- نقش پایداری سواحل در مرفولوژی رودخانه ­ها
- شبیه­ سازی در مهندسی رودخانه

محور دوم: مدلسازی در مهندسی رودخانه

- هیدرو انفورماتیک و نرم افزار های توانمند در مهندسی رودخانه
- کاربرد مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی در مهندسی رودخانه
- مطالعات عددی در مهندسی رودخانه
- مطالعات فیزیکی، آزمایشگاهی، عددی، طراحی و اجرای سازه های آبی مرتبط با مهندسی رودخانه

محور سوم: سازه­ های هیدرولیکی در رودخانه­ ها

- روش ­های سازه ­ای ساماندهی، حفاظت و مهندسی رودخانه
- روش ­های کاربردی سازه ­ای در بهسازی رودخانه­ ها و تالاب ها
- سازه­ های تنظیم جریان در رودخانه­ ها

محور چهارم: اثرات انتقال بین حوضه­ ای، خشکسالی و تغییر اقلیم بر تغییرات کمی و کیفی رودخانه­ ها

- تغییر اقلیم و خشکسالی و نحوه مدیریت و اثرات آن بر رودخانه ها
- اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم در رژیم رودخانه­ ها و نقش آب مجازی در کاهش اثرات منفی

محور پنجم: هیدرولیک جریان و رسوب در رودخانه

- هیدرولیک رودخانه
- هیدرولیک رسوب و فرسایش

محور ششم: اثرات آلاینده ­ها، سازه ­ها و فعالیت ­های مهندسی بر زیست بوم رودخانه ­ها

- جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی در مهندسی رودخانه
-شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده در رودخانه ها
- آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی رودخانه ها
-بررسی اثرات زیست محیطی سازه های رودخانه ای
- ارزیابی تأثیر مدیریت کیفیت رودخانه بر محیط زیست
- بررسی و ارزیابی نتایج واقعی و نتایج مطالعاتی رودخانه ها و حوضه های آبی استان خوزستان
- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح­ های مهندسی رودخانه
- مدیریت کمی و کیفی رودخانه
- تاثیر آب برگشتی و مدیریت زه آب­ ها بر کمیت و کیفیت رودخانه
-مدیریت مزرعه با رویکرد افزایش راندمان­ های آبیاری بر میزان آب برداشتی و آب برگشتی به رودخانه
- آلاینده­ ها و تغییرات کیفی رودخانه­ ها

محور هفتم: کاربرد GIS ،RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه

- کاربرد تکنولوژی فضایی (RS & GIS) در حفاظت، مهندسی رودخانه، سواحل و کنترل سیلاب
- کاربرد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت آب­ های پذیرنده

محور هشتم: روش ­های نوین اندازه ­گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه ­ها

- کاربرد فناوری های نوین در ارتقاء کمی و کیفی آب­ های پذیرنده
-ارزیابی روش­ های جدید پایش کمی و کیفی آب در رودخانه­ ها

محور نهم: اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی فعالیت­ های مهندسی رودخانه

- مهندسی ارزش، اقتصاد مهندسی و ارزشیابی ریسک در مدیریت رودخانه
- اقتصاد مهندسی در مدیریت رودخانه
-جنبه‌های حاکمیتی، مسائل حقوقی، قانونی و سیاسی در مهندسی رودخانه
- تعیین حد بستر و حریم قانونی سواحل رودخانه ها و جلوگیری از دخل و تصرف در بستر و حریم قانونی
- بررسی قوانین و آیین نامه های بهره برداری از رودخانه ها با توجه به مسایل حقوقی، سیاسی و اجتماعی
- بررسی و ارزیابی فنی - اقتصادی انتقال آب شرب از ابتدای حوضه با انتقال آب از محل مورد استفاده
- بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی فعالیت­ های مهندسی رودخانه

محور دهم: مسائل هیدرولیکی، زیست محیطی و ساماندهی مصب رودخانه ­های جزر و مدی

محور یازدهم: مدیریت بحران در رودخانه ­ها

-ارزشیابی ریسک و مدیریت بحران در مهندسی رودخانه
-کاربرد آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه
-تأثیر مدیریت رودخانه بر کشاورزی
- بررسی مهندسی رودخانه در ارتباط با مراحل مختلف بحران (پیش گیری، آمدگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی)

محور دوازدهم: بهینه ­سازی و آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه