پانزدهمین کنگره ملی خوردگی

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی

Fifteenth National Congress on Corrosion

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۳ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۳ توسط انجمن خوردگی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


پانزدهمین کنگره ملی خوردگی 15-16 -17 مهر 1393  توسط انجمن خوردگی ایران برگزار می گردد.


علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با دبیرخانه کنگره ارتباط برقرار نمایند.