دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها

دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها

The Second National Conference on Investigating Methods of Improving Issues in Management,Accounting and Industrial Engineering in Organizations

دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها

دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گچساران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- افزایش تولید ملی
- توسعه و ترویج دانش حسابداری ،مدیریت ،مهندسی صنایع در کشور
- معرفی آخرین دستاورده و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف حسابداری ،مدیریت ،مهندسی صنایع
- فراهم سازی زمینه تبادل اطلاعات بین اساتید دانشگاهی و مدیران صنایع و سازمانهای اجرایی
- جلب نظر سیاست گذاران عالی و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به روشها و فرایندهای بهبود و افزایش کارایی

 


محورهای همایش:

حسابداری:
- سیستم های اطلاعات حسابداری
- نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
- اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
- کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
- نقش اطلاعات حسابداری در بهبود کسب و کار و اقتصاد کشور
- تولید ناب و حسابداری مدیریت
- یافته های نوین در حسابداری
- نقش حسابداری در افزایش تولید ملی
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- روش های تأمین مالی در سازمانها

مدیریت:
- مدیریت و تکنیک های بهینه سازی ( 5S، شش سیگما، کایزن و ... )
- افق های نوین در مدیریت
- چالشهای فرا روی مدیریت
- مدیریت دانش
- سیستم های اطلاعاتی مدیریت
- مدیریت رفتار در سازمانها
- مدیریت زمان در سازمانها
- کارآفرینی
- نقش مدیریت در افزایش تولید ملی

مهندسی صنایع :
- کاربرد منطق فازی و روش های تصمیم گیری
- روش های فرا ابتکاری در مهندسی صنایع
- هوش مصنوعی و سیستم های خبره
- طراحی و مدیریت زنجیره تأمین
- برنامه ریزی حمل و نقل
- مدیریت پروژه
- مدیریت کیفیت
- مدیریت برنامه ریزی تغییرات
- مهندسی ارگونومی
- نقش مهندسی صنایع در تولید ملی

 


دبیر علمی: دکتر علیرضا انوری
دبیر اجرایی: مهندس خداداد تقی پور
 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها