دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران

دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران

دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران

دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


دانشگاه شیراز میزبان پنجمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی در 18 و 19 آبان‌ماه 1395 می‌باشد. 

 

محورهای کنفرانس:

-فرایندهای ریخـته‌گـری، شـکـل‌دهـی، جوشـکاری، متـالورژی پـودر
-مـدل‌سـازی و شـبیه‌سـازی در مهنـدسـی مـواد و متـالـورژی
-مواد نـوین شاملکامپوزیـت‌ها، نانـو مواد، بیومواد
-آموزش و انتقال فناوری در مهندسی و علم مواد
-متـالورژی استخراجی، تولید آلیاژها و سنتز مواد
-بـازرسـی فنی و بررسـی‌هـای غیر مخـرب
-مدیریت راهبردی در مهندسی مواد
-مدیریت راهبردی در مهندسی مواد
-سـرامیـک‌هـای مهندسی
-خوردگی و حفاظـت
-رنـگ و پوشش