همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه

همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه

همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه

همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۱ توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، س و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

هدف اصلی این همایش ترسیم و تبیین جایگاه کتابخانه‌های امروزی به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی وتخصصی در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاست. با توجه به تحولات دنیای فناوری و اطلاعات، کتابخانه‌ها علاوه بر حفظ کارکردها وجایگاه سنتی، امروزه به عنوان گلوگاه دانش سازمان‌ها و نیز رصدخانه فعالیت‌های اطلاعاتی و دانشی سازمان‌ها، دارای نقش و جایگاه نوینی هستند که این همایش سعی در ترسیم و تبیین آن دارد.
فلسفه این همایش برخلاف همایش های ارائه نتایج تحقیقات جدید نیست تا فراخوانی برای این منظور ارائه شود بلکه هدف تبیین نقش و جایگاه کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در جهان مدرن و چشم انداز آینده است.
این همایش بیشتر به طرح سئوالاتی می پردازد تا محرک طیفی از تحقیقات در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد.
در کنار همایش پوسترهایی از تجربیات عملی که به موضوع کلی همایش و زیر موضوعهای آن مرتبط هستند ارائه می شود و فراخوان برای همین ارائه شده است.

محورهای همایش:

 - کتابخانه دانشگاهی و نقش آن در رصد علمی پژوهشی دانشگاه
 - خدمات نوین و مخاطبان جدید
 - نیازهای تخصصی انسانی و مهارتی
 - نیازهای ابزاری، نرم­افزاری و سیستمی
 - فرآیندها و سیستم­های مدیریتی
 - ارزیابی کتابخانه‌ها در فضای جدید
 - مطالعه نمونه‌های موفق