سمپوزیم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان

سمپوزیم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان

The Irano-German International Symposium on Archaeometry

سمپوزیم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان

سمپوزیم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده هنرهای کاربردی (گروه باستان سنجی و مرمت آثار تاریخی) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای سمپوزیوم:

- سالیابی تحلیلی -آزمایشگاهی اثر فرهنگی و تاریخی آلی ومعدنی

- منشایابی تحلیلی-آزمایشگاهی اثر فرهنگی و تاریخی آلی ومعدنی

-ساختار شناسی تحلیلی- آزمایشگاهی اثر فرهنگی و تاریخی آلی ومعدنی

- پژوهش های تحلیلی-آزمایشگاهی فنون و فناوری های باستانی آلی و معدنی