اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

پوستر اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه بین المللی معماری - شهرسازی مهراز شهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

  محورهای همایش
   معماری و شهرسازی
   عمران و نوسازی شهری
   فضای سبز و محیط زیست شهری
   ترافیک و حمل و نقل شهری 
   جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   اقتصاد و مدیریت شهری 
   بافت های فرسوده و حاشیه نشینی
   مدیریت بحران و امنیت شهری 
   گردشگری، هویت شهری و میراث فرهنگی
   جامعه، فرهنگ و هویت شهری
   مرمت بافت ها و آثار تاریخی
   سایر ایده های نوین در ارتباط با معماری و شهرسازیa