اولین همایش بین المللی فناوریهای نوین در علوم انسانی

اولین همایش بین المللی فناوریهای نوین در علوم انسانی

اولین همایش بین المللی فناوریهای نوین در علوم انسانی

اولین همایش بین المللی فناوریهای نوین در علوم انسانی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۵ توسط موسسه هدایت فرهیختگان جوان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


موسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، در راستای عملی کردن این دستور، اقدام به برگزاری اولین همایش بین المللی نقش فناوری های نوین در علوم انسانی می نماید.

 

محورهای همایش:

-علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
-علوم مدیریتی
-جغرافیا
-علوم اقتصادی
-حقوق ، فقه و حقوق
-علوم سیاسی و روابط بین الملل
-علوم اجتماعی
-زبان شناسی و ادبیات
-فلسفه و علوم اسلامی
-تاریخ، هنر و معماری
و ...


محورهای کلی همایش
-فناوری های نوین و آموزش علوم انسانی
-فناوری های نوین و تحول در علوم انسانی
-کاربرد فناوری های نوین در علوم انسانی
-فناوری های نوین و علوم انسانی اسلامی
-فناوری های نوین و بومی سازی علوم انسانی
-فناوری های نوین و تغییر در مبانی علوم انسانی
-فناوری های نوین و فلسفه علوم انسانی