نخستین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

نخستین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

نخستین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن پزشکی اجتماعی ایران - دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.