دومین همایش ملی هیدروژن

دومین همایش ملی هیدروژن

2nd National Conference on Hydrogen

پوستر دومین همایش ملی هیدروژن

دومین همایش ملی هیدروژن در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شاهین شهر و میمه برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

تولید هیدروژن
-اقتصاد تولید هیدروژن
-تولید هیدروژن به روش الکترولیز
-تولید هیدروژن از منابع هیدروکربنی
-تولید هیدروژن به روش فتوشیمیایی و فوتوالکتروشیمیایی
-تولید هیدروژن به روش بیولوژیکی
-فناوری و روش های مورد استفاده در ایران برای تولید هیدروژن
-موانع و چالش های تولید صنعتی هیدروژن


ذخیره سازی هیدروژن
-اقتصاد ذخیره سازی هیدروژن
-ذخیره سازی هیدریدی
-ذخیره سازی هیدروژن مایع
-هیدروژن فشرده
-جاذب های هیدروژن
-حمل و نقل هیدروژن
-ایمنی
-موانع و چالش ها در ذخیره سازی هیدروژن


مصرف هیدروژن
-اقتصاد مصرف هیدروژن
-سوخت
-پیل های سوختی
-صنایع شیمیایی
-صنایع دفاعی
-موانع و چالش های پیش رو در مصرف هیدروژن