دومین همایش ملی هیدروژن

دومین همایش ملی هیدروژن

2nd National Conference on Hydrogen

دومین همایش ملی هیدروژن

دومین همایش ملی هیدروژن در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شاهین شهر برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

تولید هیدروژن
-اقتصاد تولید هیدروژن
-تولید هیدروژن به روش الکترولیز
-تولید هیدروژن از منابع هیدروکربنی
-تولید هیدروژن به روش فتوشیمیایی و فوتوالکتروشیمیایی
-تولید هیدروژن به روش بیولوژیکی
-فناوری و روش های مورد استفاده در ایران برای تولید هیدروژن
-موانع و چالش های تولید صنعتی هیدروژن


ذخیره سازی هیدروژن
-اقتصاد ذخیره سازی هیدروژن
-ذخیره سازی هیدریدی
-ذخیره سازی هیدروژن مایع
-هیدروژن فشرده
-جاذب های هیدروژن
-حمل و نقل هیدروژن
-ایمنی
-موانع و چالش ها در ذخیره سازی هیدروژن


مصرف هیدروژن
-اقتصاد مصرف هیدروژن
-سوخت
-پیل های سوختی
-صنایع شیمیایی
-صنایع دفاعی
-موانع و چالش های پیش رو در مصرف هیدروژن