اولین همایش ملی آینده پژوهی

اولین همایش ملی آینده پژوهی

first national futures studies conference

اولین همایش ملی آینده پژوهی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۱ توسط پایگاه درخشان آریا،پایگاه اینترنتی آینده پژوهی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

 1. گسترش فرهنگ تفکر پیرامون آینده
 2. شناخت و درک صحیح از مسایل نوظهور و جدید و نحوه مواجهه با آن ها
 3. درک اهمیت ایده.ها، ارزش ها و نگرش های مثبت گذشته و حال در خلق و ایجاد آینده
 4. پدید آوردن نگرشی منظم و منطقی به تحولات آتی که در زندگی انسان.ها اثر مستقیم دارد
 5. ایجاد چشم انداز در صنایع مختلف و تشویق بخش خصوصی به مشارکت در حوزه آینده پژوهی
 6. ارائه روش ها و فن آوری های جدید در حوزه آینده پژوهی و شناسایی موانع پیش رو
 7. تشویق به تفکر استراتژیک بلند مدت در گستره ای وسیع با هدف تصمیم گیری های سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران
 8. ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر میان اندیشمندان، پژوهشگران و خبرگان علمی و صنعتی حوزه آینده پژوهی

محورهای همایش:

 • روش­ها و رویکردها در آینده پژوهی

  معرفی ابزارهای آینده پژوهی

  روش های نوین آینده پژوهی

  مبانی فلسفی و معرفت شناختی آینده پژوهی

 • آینده پژوهی و تفکر استراتژیک

  ترسیم چشم انداز و ارتباط آن با آینده پژوهی

  پویش محیطی در جهت شفاف سازی آینده

  سناریو پردازی در محیط مبهم

 • آینده‌پژوهی و تکنولوژی های نوین

  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آینده جامعه

  نقش علوم هواوفضا در پیشرفت بشری

  نانو تکنولوژی؛ فناوری آینده

  نقش بایو تکنولوژی در آینده زیستی بشر

 • آینده‌پژوهی در اقتصاد و محیط کسب و کار

  فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت بانک و بیمه

  آینده پژوهی در حوزه تولید ملی و بسترسازی برای آن

  نقش بورس و جذب سرمایه در آینده اقتصاد

  منابع انسانی، رشد سرمایه های انسانی و تهدید بیکاری

 • آینده‌پژوهی در مدیریت شهری

   چشم انداز توسعه پایدار مدیریت شهری
  نقش فناوری اطلاعات در آینده مدیریت شهری

  تحلیل موقعیت شهری در مواجه با حوادث آینده

 • آینده‌پژوهی در حوزه انرژی

  کنکاش پیرامون آینده صنعت نفت و گاز

  نقش انرژی هسته ای در انرژی های آینده

  اهمیت انرژی های نو و پاک در آینده محیط زیست


کمیته علمی

 1. گروه آینده‌پژوهی در حوزه انرژی :
 2. گروه آینده‌پژوهی در مدیریت شهری:
 3. گروه آینده‌پژوهی در اقتصاد و محیط کسب و کار :
 4. گروه آینده‌پژوهی و تکنولوژی های نوین:
 5. گروه آینده پژوهی و تفکر استراتژیک:
 6. گروه روش ها و رویکردها در آینده پژوهی:


حامیان

 1. انجمن های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 2. رویدادهای علمی کشور
 3. اداره کل امور فرهنگی دانشگاه تهران
 4. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 5. معماران عصر دانش
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آینده پژوهی