همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار

همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار

National Conference on Earth Sciences and Sustainable Development

همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه در شهر اصفهان برگزار گردید.


با یاری خداوند متعال  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه همایش ملی علوم زمین و توسعه پایداردر اسفند ماه سال1393  با با همکاری دانشگاهها و مراکز آموزشی آزاد و دولتی و شرکت های خصوصی برگزار می کند.
این همایش تلاش می کند با همکاری همه دانشگاهها ، پژوهشگاهها، اندیشمندان و پژوهشگران کشور ، محیطی را برای عرضه آخرین پیشرفت های پژوهشی و فناورانه در زمینه علوم زمین فراهم نماید.

 

محورهای همایش:

1- زمین شناسی اقتصادی
 -        اکتشافات ژئوشیمیایی
-         اکتشافات ژئوفیزیکی
-         تلفیق و مدلسازی کانسار
-         طراحی و بهینه سازی پروژه های اکتشافی
-         اقتصاد منابع معدنی
2- زمین شناسی منابع هیدروکربنی
-         اکتشاف منابع نفت و گاز
-         اقتصاد انرژی
-         منابع نفت غیر متعارف
-         پتروفیزیک و چاه پیمایی
-         مدلسازی و شبیه سازی مخازن نفت و گاز
-         مدیریت مخازن نفت و گاز
-         کاربرد روشهای لرزه نگاری در اکتشاف و توسعه مخازن
-         ازدیاد برداشت پیشرفته
3- زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
-         منابع معدنی و محیط زیست
-         بیماری های ژئوژنیک (زمین زاد)
-         جغرافیای پزشکی و سلامت
-         ژئواکولوژی
-         جغرافیای زیستی
-         زمین اقلیم شناسی
-         مدیریت زیست محیطی
-         آمایش سرزمین
-         زمین و مخاطرات جهانی
-         نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
4- زمین شناسی مهندسی و تکتونیک
-         کانه زایی و تکتونیک
-         زمین شناسی شهری و توسعه پایدار
-         ژئوتکنیک
-         نئوتکتونیک و پارینه لرزه شناسی
-         زمین شناسی سواحل
-         ژئومکانیک نفت
-         زمین شناسی دریایی و اجرای پروژه های مهندسی

    5- مهندسی معدن 
-     اکتشاف 
-     استخراج 
-      فراوری

6- هیدرولوژی و هیدروژلوژی
-         اکتشاف و ارزیابی منابع آب
-         هیدروژئوشیمی
-         اقتصاد منابع آب
-         آلودگی منابع آب
-         زمین شناسی و ژئوفیزیک دریا و اقیانوس شناسی
7- معماری و توسعه پایدار
-    معماری بومی، اقلیمی و ارگانیک
-    کاربرد مصالح نوین متناسب با اهداف معماری پایدار
-   کاربرد باطله های معدنی و صنعتی در ساختمان و معماری
8-آمار در علوم زمین
9- رایانه و کاربرد آن در علوم زمین
10- سنجش از دور( RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در علوم زمین
11- زمین باستان شناسی
12 – سایر موضوعات مرتبط

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار