اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق در تاریخ ۱ تیر ۱۳۷۰ تا ۲ تیر ۱۳۷۰ توسط شرکت برق منطقه ای گیلان در شهر بندرانزلی برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق