پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

5th Conference on Human Resources Development

پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۸ تا ۲۲ تیر ۱۳۸۸ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.