هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 8th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۵ توسط انجمن مهندسی محیط زیست ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


 بدینوسیله ضمن پوزش بابت به تعویق افتادن زمان برگزاری همایش به استحضار کاربران محترم هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست می رساند به منظور جلوگیری از تقارن زمانی همایش مهندسی محیط زیست به عنوان بزرگترین گردهمایی متخصصان محیط زیست کشور با نمایشگاه سالانه محیط زیست و نمایشگاه سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، شورای سیاستگزاری همایش مقرر نمود تاریخ برگزاری همایش به آبانماه سال 95 که مقارن با زمان برگزاری 7 دوره گذشته نیز بوده است تغییر یابد.

 

محورهای همایش:

آب و فاضلاب:
- تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
- تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی
- راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی
- مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
- استانداردهای کیفی آلودگی آب (حدود مجاز آلاینده های خطرناک)
- استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
- تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب
- دفع و استفاده مجدد از پساب
- دفع و استفاده مجدد از لجن
 
خاک و پسماند:
- شناسایی و پایش آلاینده های خاک
- حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی و ...
- استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک
- مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، دفن، بازیافت، کمپوست و...)
- مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها (لندفیل)
- زباله سوزی و پسماندهای ویژه
 
هوا و صوت:
-پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار
- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی و الکترومغناطیسی
-  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
- ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا
- مدل سازی انتشار آلودگی هوا از منابع ثابت و متحرک
 
محورهای ویژه:
- فن آوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
- به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها)
- فن آوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
- کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی
- کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها
- کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
- روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار (POPs)
-بررسی مدلهای ریاضی و نرم افزاری پخش آلاینده ها
- کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی
- استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
- زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها
- شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور
- نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (EIA)
- محیط زیست و فناوری اطلاعات
- محیط زیست و دولت الکترونیک
- روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
- روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست
-  ارزش گذاری اقتصادی عملکرد زیست محیطی صنعت
- بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی
- الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی