بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

XXVI Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology

پوستر بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط انجمن چشم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.