همایش؛ کلید مشارکت علمی


فراخوان مقاله

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، ۱۰ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک در شهر تهران برگزار می شود.

از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود شانزدهمین دوره کنفرانس حداکثر تا ۳۰ آذر با توجه به محورهای اصلی این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

 جستجو در کنفرانسهای ایران

جستجو در کنفرانسهای ایران


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.